بایگانی دسته: همدان

اعدام یک زندانی در زندان ارومیه و دو زندانی در همدان

ارسال شده در اجرای حکم اعدام, ارومیه, همدان | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

همدان: “صمد عبدلی” اعدام شد.

ارسال شده در اجرای حکم اعدام, همدان | پاسخ دهید:

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی همدان

ارسال شده در اجرای حکم اعدام, همدان | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

یک اعدام و یک بخشش در زندان مرکزی همدان

یک زندانی که به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی همدان اعدام شد   یک زندانی دیگر با اخذ رضایت از اولیای دم به سلول خود بازگشت

ارسال شده در اجرای حکم اعدام, اخبار, همدان | برچسب‌شده | پاسخ دهید: