بایگانی دسته: گناباد

مرحله ی تازه ای از فشارهای امنیتی بر دراویش گنابادی در شهرستان کوار

اموران امنیتی  شهرستان کوار در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آنجا برگزار می شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده اند

ارسال شده در دراویش, گناباد | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اخراج فعال حقوق دراویش گنابادی، از دانشگاه

ارسال شده در دراویش, گناباد | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

برخورد ماموران انتظامی با دراویش گنابادی در شهرستان کوار

ماموران نیروی انتظامی شهرستان کوار اقدام به محاصره منزل شخصی یکی از دراویش گنابادی این شهر کردند

ارسال شده در بازداشت, گناباد | پاسخ دهید: