بایگانی دسته: دراویش

مرحله ی تازه ای از فشارهای امنیتی بر دراویش گنابادی در شهرستان کوار

اموران امنیتی  شهرستان کوار در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آنجا برگزار می شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده اند

ارسال شده در دراویش, گناباد | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اخراج فعال حقوق دراویش گنابادی، از دانشگاه

ارسال شده در دراویش, گناباد | برچسب‌شده | پاسخ دهید: