بایگانی دسته: زندان رجایی شهر

نامه رضا اکبری منفرد از زندان رجایی شهر؛ قصد تلافی جویی و انتقامگیری از ما را دارند

ارسال شده در زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای نامه رضا اکبری منفرد از زندان رجایی شهر؛ قصد تلافی جویی و انتقامگیری از ما را دارند بسته هستند

زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر اعتصاب غذای خود را به روزه سیاسی تبدیل کردند

ارسال شده در زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر اعتصاب غذای خود را به روزه سیاسی تبدیل کردند بسته هستند

بیانیه جمعی از کنشگران مدنی در حمایت از مطالبات زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهر کرج

ارسال شده در زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای بیانیه جمعی از کنشگران مدنی در حمایت از مطالبات زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهر کرج بسته هستند

مخاطرات پزشکی در سایه انتقامجویی رئیس بهداری زندان اوین از آتنا دائمی

ارسال شده در اخبار زندانیان, زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای مخاطرات پزشکی در سایه انتقامجویی رئیس بهداری زندان اوین از آتنا دائمی بسته هستند

علیرغم گذشت یک ماه؛ تداوم بحران و اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج

ارسال شده در اخبار زندانیان, اعتصابیون, زندان رجایی شهر, شکنجه زندانیان | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای علیرغم گذشت یک ماه؛ تداوم بحران و اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج بسته هستند

یک زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شد

ارسال شده در اجرای حکم اعدام, زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای یک زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شد بسته هستند

دفاع از کرامت انسان هیچگاه ورشکسته نمی شود / نامه ای از جعفر اقدامی، زندانی اعتصابی

ارسال شده در اخبار زندانیان, زندان رجایی شهر, شکنجه زندانیان | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای دفاع از کرامت انسان هیچگاه ورشکسته نمی شود / نامه ای از جعفر اقدامی، زندانی اعتصابی بسته هستند

جمال سیدموسوی به اتهام محاربه در رجایی شهر اعدام شده است

ارسال شده در اعدام های سیاسی, زندان رجایی شهر | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای جمال سیدموسوی به اتهام محاربه در رجایی شهر اعدام شده است بسته هستند

سرنوشت رازآلود سید جمال سید موسوی در زندان رجایی شهرکرج

ارسال شده در اخبار اعدام, اخبار زندانیان, زندان رجایی شهر, شکنجه زندانیان | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای سرنوشت رازآلود سید جمال سید موسوی در زندان رجایی شهرکرج بسته هستند

مشعل آزادی و خرد بهایی دارد / نامه آرش صادقی در رابطه با بحران در زندان رجایی شهر

ارسال شده در اخبار زندانیان, زندان رجایی شهر, فعالین در زندان | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای مشعل آزادی و خرد بهایی دارد / نامه آرش صادقی در رابطه با بحران در زندان رجایی شهر بسته هستند