بایگانی دسته: فراخوان ها

در انتظار شما نیز هستیم

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای در انتظار شما نیز هستیم بسته هستند

این درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای این درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود. بسته هستند

بازتابی باشیم از حقوق پایمال شدۀ اقوام ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بازتابی باشیم از حقوق پایمال شدۀ اقوام ایرانی بسته هستند

شما نیز همراه شوید

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای شما نیز همراه شوید بسته هستند

در انتظار شمائیم: 12 آگوست، ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای در انتظار شمائیم: 12 آگوست، ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی بسته هستند

افشا و انتشار نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج وظیفه ماست.

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

بازتاب نقض حقوق نادیده گرفته شدۀ هموطنان دراقصی نقاط ایران وظیفه ماست.

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

آگاهی و افشای نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گردهمائی ما،با پشتیبانی و مشارکت شما

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: