بایگانی دسته: اعتراض و تجمع

سه تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای سه تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

شش تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای شش تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای چهار تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

تداوم اعتراض کارگران هفت تپه همزمان با پایان دادن به اعتراضات کارگران پارس جنوبی

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای تداوم اعتراض کارگران هفت تپه همزمان با پایان دادن به اعتراضات کارگران پارس جنوبی بسته هستند

اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران در آستانه روز ۱۶ آذر

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران در آستانه روز ۱۶ آذر بسته هستند

اعتراض صدها نیروی پیمانی یکی از شرکتهای فعال در پارس جنوبی

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای اعتراض صدها نیروی پیمانی یکی از شرکتهای فعال در پارس جنوبی بسته هستند

سه تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اخبار, اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای سه تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

سه تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اعتراض و تجمع, دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای سه تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

سه تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای سه تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند

دو تجمع اعتراضی برگزار شد

ارسال شده در اعتراض و تجمع | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای دو تجمع اعتراضی برگزار شد بسته هستند