صدور حکم حبس و جزای نقدی

دو شهروند عرب اهل اهوار   به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند

دو متهم دیگر این پرونده هرکدام به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

رحیم شرهانى و سلمان (یونس) سرخى دو شهروند عرب اهل اهوار  توسط دادگاه انقلاب این شهر به ترتیب به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. دو متهم دیگر این پرونده هرکدام به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

 هفته گذشته شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضى مسعود طهماسبى، رحیم شرهانى و سلمان (یونس) سرخى دو شهروند اهوازی را به ترتیب به تحمل یک سال حبس تعزیری و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دو متهم دیگر این پرونده هرکدام به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نیمه تیرماه سال ۱۳۹۵ چهار تن از فعالان عرب؛ رحیم شرهانى ۴۱ ساله، سلمان (یونس) سرخى ۲۴ ساله، على پیروى نژاد (سوارى) ۳۷ ساله و عدنان بیانات بنى سکینى ۳۸ ساله، بدلیل «ساختن هشتگی در شبکه های مجازى مبنى بر دعوت مردم به تمیز کردن خیابان فرحانی » در منطقه کوی علوی شهر اهواز برای برگزارى نماز عید فطر ۱۳۹۵، توسط اداره اطلاعات اهواز دستگیر شدند.
این چهار شهروند بعد از گذشت یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات اهواز با قید وثیقه آزاد شدند و هفته گذشته حکم آنان از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ شد.

بر اساس متن حکم صادره، حسب گزارش معاونت اطلاعات قرارگاه امنیتى ابوالفضل العباس، این چهار فعال به اتهام “تهییج و ترویج افکار و عقائد مرتبط به گروه هاى خلق عرب به منظور گردهمایى تجمعات غیرقانونى در معابر عمومى شهر در فضاى مجازى” محاکمه وعلى رغم رد اتهام نزد قاضى و تنها بنا به گزارش اداره اطلاعات، دو تن از آنان به استناد ماده ۵۰۰ فصل اول از کتاب پنجم قانون تعزیرات به حبس تعزیرى محکوم شدند.

هرانا۱۳ اردیبهشت

این نوشته در عرب ایرانی, محاکمات و احکام صادره ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.