تمام ناخن های افشن حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد را کشیدەاند

، طی روزهای گذشتە، افشین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بە شدت با شوک برقی مورد شکنجە قرار گرفتە است.

یکی از اعضای خانوادە حسین پناهی در اینبارە بە “هەنگاو” اعلام کرد کە “ماموران ادارە اطلاعات سنە از افشین خواستە بودند کە علیە خانوادە جلو دروبین هایشان صحبت کند، افشین نهایتا تسلیم نشد و هم اکنون در زندان مرکزی سنە در بدترین شرایط موجود قرار دارد، بطوریکە قسمتی از سرش در اثر برق سوختە و همچنین از ناحیە زانو و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شدە و از رسیدگی پزشکی محروم و از انتقال وی بە مراکز درمانی هم خودداری شدە است.”

افشین حسین پناهی  که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در تاریخ ( ٣ آبان / ٢٥ اکتبر) از سوی  شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی دادگاه انقلاب شهر سنە  به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کوردی به هشت سال و نیم زندان محکوم شدە بود.

افشین حسین پناهی مورخ ۵ تیرماه امسال پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر شده بود.

این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و آن را سپری کرده بود. هه نگاو 12 آذر

این نوشته در شکنجه زندانیان, کردستان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.