محرومستان در زابل

خشک شدن رودخانه هیرمند و دریاچه هامون و عدم مدیریت صحیح منابع آبی در بخش کشاورزی باعث بوجود آمدن خشکسالی و فقر و از بین رفتن مراتع طبیعی و دام ها  در منطقه زابل شده است. از سوی دیگر بسته شدن مرز و از دادن کسب و کار باعث فقر بیشتر و افزایش حاشیه نشینی در این شهر شده است. هرانا 22 آذر

این نوشته در اخبار, محرومیت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.