صدیق عینی پس از محکوم شدن بە ١٠ سال حبس بە زندان اردبیل تبعید شد

روز پنج شنبە (١٩ بهمن / ٨ فوریە)، صدیق عینی اهل شنو پس از قطعی شدن حکمش در دیوان عالی كشور بە زندان مرکزی اردبیل تبعید شدە است.

صدیق عینی روز سەشنبە (٢ آبان ماه / ٢٤ اکتبر)، از سوی شعبە یکم دادسترای نظامی ارومیە ا بە اتهام حمایت و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بە ١٠ سال حبس و تبعید بە زندان اردبیل محکوم شدە بود.

حکم صادرە در غیاب وی و حتی بدون حضور وکیل تعینی ایشان صادر شدە بود و طی روزهای گذشتە دیوان عالی کشور آن را تایید کرد.

این  شهروند اهل سینگان از توابع شنو در تاریخ ٢٢ مردادماه امسال از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدە و تا روز گذشتە در زندان ارومیە محبوس بودە است.

وی  بە هنگام بازداشت در یکی از ارگانهای سپاه پاسداران در شهر شنو مشغول سپری نمودن دوران اجباری سربازی بودە  است. هه نگاو 20 بهمن

این نوشته در اخبار, اخبار زندانیان, اردبیل, کردستان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.