صدور ٤ سال حبس برای یکی ازجمع آوری کنندگان کمک برای زلزلەزدگان کرمانشاه

یک شهروند اهل سنە (سنندج) از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل ٤ سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە (٢٣ بهمن / ١٢ فوریە)، شهرام فرهادی از فعالین مدنی شهر سنە بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنە و بە تهام ”همکاری با یکی از احزاب کورد اپوسیون ایران“ بر وی تحمیل شدە است.

 شهرام فرهادی از فعالین محیط زیست سنە، روز پنج شنبە (٢٥ آبان ماه / ١٦ نوامبر)، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران و در حین جمع آوری کمک برای زلزلە زدگان استان کرماشان (کرمانشاه)  بازداشت شد. هەنگاو: 24 بهمن

این نوشته در بازداشت, سنندج ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.