همکاران ما

1- مسئول کمیته:   کاوه شیخ محمدی Kaveh Sheykhmohammadi

2- قائمقام : احسان زندی لک     Ehsan.zandilak

3- راوابط عمومی: مهناز احمدی  Mahnaz Ahmadi، محسن سیاحی Mohsen Sayahi، احسان حیاک  Ehsan Hayak، امید رمضانی Omid Ramazani، مصطفی خدا کرمی، Mustafa khodakarami، کاوه شیخ محمدی Kaveh Sheykhmohammadi

**********

4- رادیو، صدا و تصویر: مصطفی خدا کرمی Mustafa khodakarami ، احسان زندی Ehsan.zandilak، قاسم ساکی Ghasem  Saki، محسن سیاحی Mohsen Sayahi،  مهناز احمدی  Mahnaz Ahmadi، صدیقه جعفری

**********

5-آمار و گزارشات: احسان حیاک Ehsan Hayak، احسان زندی لک Ehsan.zandilak

 6- محمد ابوطالبی: مسوول ایمیل و وبلاگ