شلیک‌ به چهار غیرنظامی دیگر در اشنویه، سردشت و سقز

shot to people

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.